Odvaha být Vůdce (Paperback)

Before placing an order, please note:

  • You'll receive a confirmation email once your order is complete and ready for pickup. 
  • If you have a membership, please make a note of this in the order comments and we'll apply your discount.
  • Online orders are nonrefundable and cannot be exchanged.
  • If you place a pre-order to be shipped in the same order as currently available titles, an additional shipping fee will be added to your order.  
  • Women & Children First is not responsible for lost or stolen packages.
Odvaha být Vůdce By Silviu Vasile Cover Image
$16.09
Unavailable

Description


Vůdcovsk kvality jsou př tomny v kazd m z n's, protoze m me potenci l b t mocn mi a vlivn mi vůdci. Pokud sem nko nenajde spr vn prostřed , zůstane pouze u potenci lu b t rostlinou. Pokud n's potenci l nen vyuzit, zůstaneme v t to f zi po zbytek naseho zivota. Nev m, jestli jsi spokojen se sv m zivotem, osobně chci v c. Chci se vyv jet z osobn ho hlediska, překon vat's m sebe a b t profesion lem ve sv m oboru. Pokud se shodneme na tom, ze kazd z n's m tento potenci l, kter je nyn latentn , tak č m se vůdci tak lis od ostatn ch lid ? Mysl m si, ze rozd l nen z sadn , ale t k se otevřen ho a proaktivn ho př stupu, kter vůdce m . Vedouc neust le hled n pady, nov , uzitečn věci. To je důvod, proč je jin , protoze je schopen přijmout doktr nu nov ho, kterou pouz v pro pozitivn čely, a je souč st c lů organizace, kterou vede.

Portr t autentick ho vůdce, kter načrtnu, nepředstavuje ani v ce, ani m ně nez obraz ide ln ho vůdce, souhrn vlastnost , kter by podle m ho n zoru vůdce měl m t. Mozn je tento ide l daleko od toho, co vid me u nasich politick ch či společensk ch vůdců, ale objev me v nich mnoho kvalit prezentovan ch v knize. L dři jsou přezivs , um vzdorovat na spici a naučili se dělat věci okamzitě, dobře a kvalitně. Naučili se vn mat organizaci, kterou vedou, jako důlezitou souč st sv ho zivota. Nepovazuj se za's fy nebo manazery placen podle normy, ale za architekty, lidi, kteř vytv řej budoucnost pro sebe i pro členy sv ho t mu a organizace.

Je toho hodně co ř ci a nech v m na těch, kdo čtou tuto knihu, aby objevili z kony prezentovan jeden po druh m a proč ne, aby objevili sami sebe. Vyz v m v's, abyste si tyto z kony přečetli a zapsali si do sesitu cenn věci, kter zde najdete, protoze veden vzdy vych z ze z kladn ch hodnot. Pokud nebudeme m t soubor hodnot, kter m můzeme věřit a za kter bojovat, nikdy se nestaneme vůdci.

Vsechny tyto z kony jsou pro mě cenn , jsou podstatou vůdcovstv a douf m, ze najdou rezonanci v mysl ch těch, kteř se chtěj o vůdc ch a vůdcovstv dozvědět v ce. Č m v ce se chceme učit, t m v ce se zv's nase's la vlivu. Je to jednoduch a snadn , pokud najdeme motivaci studovat a uplatňovat z kony veden co nejčastěji.

Product Details
ISBN: 9781393491309
ISBN-10: 1393491308
Publisher: Silviu Vasile
Publication Date: August 4th, 2022
Pages: 178
Language: Czech