حرف های دخترانه (Paperback)

Before placing an order, please note:

  • You'll receive a confirmation email once your order is complete and ready for pickup. 
  • If you have a membership, please make a note of this in the order comments and we'll apply your discount.
  • Online orders are nonrefundable and cannot be exchanged.
  • If you place a pre-order to be shipped in the same order as currently available titles, an additional shipping fee will be added to your order.  
  • Women & Children First is not responsible for lost or stolen packages.
حرف های دخترانه By Soheila Allahverdian, Parshan Ghaffari (Illustrator) Cover Image
$19.99
Unavailable

Description


If you want to learn more about the changes in your body and emotions during puberty, join us as our companion and read this book carefully. If after reading this book you still have questions, be sure to seek answers from knowledgeable adults and reputable books. The first chapters of this book discuss the changes in your body during puberty, while the later chapters talk about emotions and relationships with friends and society. You may occasionally have some familiarity with some of the topics mentioned in this book but remember that we intend to teach you both new material and to remind you of your previous knowledge.
اگر دوست دارید درباره تغییرات بدن و احساساتتان در بلوغ چیزهای بیشتری بدانید، همسفر ما شوید و این کتاب را با دقت بخوانید و ا گر بعد از خواندن این کتاب هنوز هم برایتان سئوالی وجود داشت حتما برای پیدا کردن پاسخ آنها از بزرگترهای مطلع و کتابهای معتبر کمک بگیرید. فصلهای اول این کتاب به تغییرات بدنتان در طی بلوغ میپردازد و فصلهای بعدی درباره احساسات و ارتباط با دوستان و جامعه صحبت میشود. ممکن است در مورد بعضی از مطالبی که در این کتاب به آنها اشاره شده است، خود شما آ گاهی داشته باشید اما فراموش نکنید که قصد ما این است که هم مطالب جدید را به شما بیاموزیم و هم دانسته های قبلیتان را به شما یادآوری کنیم و به آنها نظم و ترتیب بدهیم.
Product Details
ISBN: 9781778920455
ISBN-10: 1778920454
Publisher: Kidsocado
Publication Date: January 31st, 2024
Pages: 118
Language: Persian